Các gói Bundle dịch vụ cực hấp dẫn từ Viettel IDC

Tìm hiểu về OpenStack - nền tảng dịch vụ máy chủ ảo Viettel Start Cloud của Viettel IDC

View more
Viettel IDC giới thiệu giải pháp chính phủ điện tử và thành phố thông minh

Viettel IDC giới thiệu giải pháp chính phủ điện tử và thành phố thông minh

View more
Xây dựng chính phủ điện tử trên nền tảng điện toán đám mây

Xây dựng chính phủ điện tử trên nền tảng điện toán đám mây

View more
Mở rộng áp dụng tiêu chuẩn an toàn DNSSEC trên toàn hệ thống máy chủ tên miền .VN

Mở rộng áp dụng tiêu chuẩn an toàn DNSSEC trên toàn hệ thống máy chủ tên miền .VN

View more
Viettel IDC tuyển dụng Nhân viên Thiết kế đồ họa

Viettel IDC tuyển dụng Nhân viên Thiết kế đồ họa

View more