Cho thuê máy chủ

 

Dịch vụ Cho thuê máy chủ

Dịch vụ cung cấp máy chủ riêng, thiết bị mạng, bảo mật, lưu trữ...với cấu hình đa dạng, không gian chỗ đặt tương ứng tại các Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC, phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đảm bảo tính an toàn bảo mật cao

Thiết bị chính hãng

Thiết bị từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới: HP, Cisco, IBM, Dell...

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, chi phí bảo trì, nâng cấp thiết bị

Triển khai nhanh

Rút ngắn thời gian triển khai hệ thống công nghệ thông tin

Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, cho phép thực hiện remote-eye, remote-han

 

Bảng giá

Bảng giá đã bao gồm chi phí thuê chỗ đặt
* Bảng giá dưới đây chưa bao gồm VAT

SUPERMICRO 1

 
 • CPU: E3-1230V5 3.4GHz 8M 4 Core 8 Threads

 • RAM: 8GB

 • Storage: Tùy chọn

 • Không gian máy chủ: 1U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

 • Công suất điện: 260 W/Hotswap

HP 1

 
 • CPU: E3-1230V5 3.4GHz 8M 4 Core 8 Threads

 • RAM: 8 GB

 • Storage: Tùy chọn

 • Không gian máy chủ: 1 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

 • Công suất điện: 350 W

SUPERMICRO 2

 
 • CPU: E5-2609V4 1.7GHz 20M 8 Core 8 Threads

 • RAM: 2 x 8GB

 • Storage: Tùy chọn

 • Không gian máy chủ: 1 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

 • Công suất điện: 600 W/Hotswap

HP 2

 
 • CPU: E5-2609V4 1.7GHz 20M 8 Core 8 Threads

 • RAM: 2 x 8 GB

 • Storage: Tùy chọn

 • Không gian máy chủ: 1 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

 • Công suất điện: 550 W

SUPERMICRO 3

 
 • CPU: E5-2609V4 1.7GHz 20M 8 Core 8 Threads

 • RAM: 8 GB

 • Storage: Tùy chọn

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

 • Công suất điện: 560 W

HP 3

 
 • CPU: E5-2609V4 1.7GHz 20M 8 Core 8 Threads

 • RAM: 8 GB

 • Storage: Tùy chọn

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

 • Công suất điện: 550 W

SUPERMICRO 4

 
 • CPU: E5-2620V4 2.1GHz 20M 8 Core 16 Threads

 • RAM: 16GB

 • Storage: Tùy chọn

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

 • Công suất điện: 560 W

HP 4

 
 • CPU: E5-2620V4 2.1GHz 20M 8 Core 16 Threads

 • RAM: 16GB

 • Storage: Tùy chọn

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

 • Công suất điện: 550 W

SUPERMICRO 5

 
 • CPU: 2 x E5-2609V4 1.7GHz 8 Cores, 8 Threads

 • RAM: 2 x 8GB

 • Storage: Tùy chọn

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

 • Công suất điện: 2 x 720 W

HP 5

 
 • CPU: 2 x E5-2620V4 2.1GHz 20M 8 Core 16 Threads

 • RAM: 2 x 8GB

 • Storage: Tùy chọn

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

 • Công suất điện: 2 x 550 W

HP 6

 
 • CPU: 2 x E5-2620V4 2.1GHz 20M 8 Core 16 Threads

 • RAM: 2 x 16GB

 • Storage: Tùy chọn

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

 • Công suất điện: 2 x 500 W

SUPERMICRO 6

 
 • CPU: 2 x E5-2609V4 1.7GHz 8 Cores, 8 Threads

 • RAM: 2 x 16GB

 • Storage: Tùy chọn

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

 • Công suất điện: 2 x 720 W

Liên hệ sử dụng dịch vụ ngay để nhận được ưu đãi lớn

Câu hỏi thường gặp

Tổng hợp các câu hỏi khách hàng băn khoăn về dịch vụ của Viettel IDC