Cho thuê máy chủ

CÁC GÓI DỊCH VỤ CHÍNH

Đăng ký để trải nghiệm dịch vụ từ các nhà cung cấp hàng đầu

* Bảng giá dưới đây chưa bao gồm VAT

 • SUPER 1 - CSE-512L-260B
  • CPU: E3-1230V5 3.4GHz
  • 4 Cores, 8 Threads
  • RAM: 8 GB
  • HDD: 2 x 500GB SATA
  • Không gian đặt: 1U
  • IP: 1
  • Port:1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • 2,700,000 VNĐ/THÁNG
Đăng ký ngay
 • SUPER I - CSE-813MTQ-600CB
  • CPU: E5-2609V4 1.7GHz
  • 8 Cores, 8 Threads
  • RAM: 2 x 8 GB
  • HDD: 2 x 500GB SATA
  • Không gian đặt: 1U
  • IP: 1
  • Port:1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • 3,340,000 VNĐ/THÁNG
Đăng ký ngay
 • HP DL 20/DL320
  • CPU: E3-1230V5 3.4GHz
  • 4 Cores, 8 Threads
  • RAM: 8 GB
  • HDD: 2 x 500GB SATA
  • Không gian đặt: 1U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • 3,090,000 VNĐ/THÁNG
Đăng ký ngay
 • HP DL60-G9
  • CPU: E5-2609V4 1.7GHz
  • 8 Cores, 8 Threads
  • RAM: 2 x 8 GB
  • HDD: 2 x 240GB SSD 6G
  • Không gian đặt: 1U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • 3,890,000 VNĐ/THÁNG
Đăng ký ngay
 • SUPER II CSE-825TQ-563LPB
  • CPU: E5-2609V4 1.7GHz
  • 8 Core, 8 Threads
  • RAM: 8 GB
  • HDD: 2 x 1TB SATA
  • Không gian đặt: 1U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • 3,920,000 VNĐ/THÁNG
Đăng ký ngay
 • SUPER II CSE-825TQ-563LPB
  • CPU: E5-2620V4 2.1GHz
  • 8 Cores, 16 Threads
  • RAM: 16 GB
  • HDD: 2 x 1TB SATA
  • Không gian đặt: 2U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • 4,200,000 VNĐ/THÁNG
Đăng ký ngay
 • HP DL 80-G9
  • CPU: E5-2609V4 1.7GHz
  • 8 Cores, 8 Threads
  • RAM: 8 GB
  • HDD: 2 x 300GB SAS
  • Không gian đặt: 2U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • 5,200,000 VNĐ/THÁNG
Đăng ký ngay
 • IBM x3650M5
  • CPU: E5-2620V4 2.1GHz
  • 8 Cores, 16 Threads
  • RAM: 16 GB
  • HDD: 2x300GB SAS
  • Không gian đặt: 2U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • 5,480,000 VNĐ/THÁNG
Đăng ký ngay
 • SUPER III CSE-825TQ-R720LPB
  • CPU: 2xE5-2609V4 1.7GHz
  • 8 Cores, 8 Threads
  • RAM: 2 x 8 GB
  • HDD: 2 x 240GB SSD 6G
  • Không gian đặt: 2U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer:Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • 4,620,000 VNĐ/THÁNG
Đăng ký ngay
 • SUPER III CSE-825TQ-R720LPB
  • CPU: 2xE5-2609V4 1.7GHz
  • 8 Cores, 8 Threads
  • RAM: 2 x 16 GB
  • HDD: 2x300GB SAS
  • Không gian đặt: 2U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • 5,530,000 VNĐ/THÁNG
Đăng ký ngay
 • HP DL 80-G9
  • CPU: 2xE5-2620V4 2.1GHz
  • 8 Cores, 16 Threads
  • RAM: 2 x 8 GB
  • HDD: 2 x 240GB SSD 6G
  • Không gian đặt: 2U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • 5,530,000 VNĐ/THÁNG
Đăng ký ngay
 • HP DL380-G9
  • CPU: 2xE5-2620V4 2.1GHz
  • 8 Cores, 16 Threads
  • RAM: 2 x 16 GB
  • HDD: 4x300GB SAS
  • Không gian đặt: 2U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited 
  • Giá chỉ từ:
 • 6,510,000 VNĐ/THÁNG
Đăng ký ngay
 • SUPER IV CSE-813MTQ-600CB
  • CPU:1xE5-2683v3 2.0GHz
  • 14 Cores, 28 Threads
  • RAM: 2 x 16 GB
  • SSD: 2 x SSD 240GB
  • HDD: 2 x SAS 600GB
  • Không gian đặt: 2U
  • IP: 1
  • Port:1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • Liên hệ VNĐ/THÁNG
liên hệ
 • HP DL360G9
  • CPU:1xE5-2683v3 2.0GHz
  • 14 Cores, 28 Threads
  • RAM: 2 x 16 GB
  • SSD: 2 x SSD 240GB
  • HDD: 2 x SAS 600GB
  • Không gian đặt: 2U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer:Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • Liên hệ VNĐ/THÁNG
liên hệ
 • SUPER IV CSE-813MTQ-600CB
  • CPU:1xE5-2695v3 2.3GHz
  • 14 Cores, 28 Threads
  • RAM: 2 x 16 GB
  • SSD: 2 x SSD 240GB
  • HDD: 2 x SAS 600GB
  • Không gian đặt: 2U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • Liên hệ VNĐ/THÁNG
liên hệ
 • HP DL380G9
  • CPU:1xE5-2695v3 2.0GHz
  • 14 Cores, 28 Threads
  • RAM: 2 x 16 GB
  • SSD: 2 x SSD 240GB
  • HDD: 2 x SAS 600GB
  • Không gian đặt: 2U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • Liên hệ VNĐ/THÁNG
liên hệ
 • SUPER IV CSE-813MTQ-600CB
  • CPU:2xE5-2683v3 2.0GHz
  • 28 Cores, 56 Threads
  • RAM: 2 x 16 GB
  • SSD: 2 x SSD 240GB
  • HDD: 2 x SAS 600GB
  • Không gian đặt: 2U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer:Unlimited 
  • Giá chỉ từ:
 • Liên hệ VNĐ/THÁNG
liên hệ
 • HP DL360G9
  • CPU:2xE5-2683v3 2.0GHz
  • 28 Cores, 56 Threads
  • RAM: 2 x 16 GB
  • SSD: 2 x SSD 240GB
  • HDD: 2 x SAS 600GB
  • Không gian đặt: 2U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited 
  • Giá chỉ từ:
 • Liên hệ VNĐ/THÁNG
liên hệ
 • SUPER IV CSE-813MTQ-600CB
  • CPU:2xE5-2695v3 2.3GHz
  • 28 Cores, 56 Threads
  • RAM: 2 x 16 GB
  • SSD: 2 x SSD 240GB
  • HDD: 2 x SAS 600GB
  • Không gian đặt: 2U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited
  • Giá chỉ từ:
 • Liên hệ VNĐ/THÁNG
liên hệ
 • HP DL360G9
  • CPU:2xE5-2695v3 2.3GHz
  • 28 Cores, 56 Threads
  • RAM: 2 x 16 GB
  • SSD: 2 x SSD 240GB
  • HDD: 2 x SAS 600GB
  • Không gian đặt: 2U
  • IP: 1
  • Port: 1Gbps
  • Datatransfer: Unlimited 
  • Giá chỉ từ:
 • Liên hệ VNĐ/THÁNG
liên hệ

Khách hàng tiêu biểu

Hơn cả một nhà cung cấp, Viettel IDC là bạn, là người đồng hành uy tín của mọi doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ
Bộ Kế hoạch đầu tư
Bộ Giáo dục và Đào tạo
MB
Đài Truyền hình Việt Nam
Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC
Báo Vietnamnet
VP Bank
PG Bank
Vinamilk
Asia Soft
Hòa Phát
W
Misa
Vietnam Brewery Limited
Garena
Mc
Vega
Thế giới di dộng
HDC

VÌ SAO BẠN CHỌN VIETTEL IDC

Lựa chọn để thành công cùng nhà cung cấp dịch vụ IDC hàng đầu Việt Nam.
Viettel IDC cam kết mang đến cho bạn hạ tầng lý tưởng, dịch vụ tận tâm