Cơ hội việc làm

VIETTEL IDC GIẢM GIÁ ĐẾN 30% DỊCH VỤ MÁY CHỦ ẢO CLOUD SERVER!

Từ 01/08 - 05/08/2017, nhân dịp Viettel IDC đạt chứng nhận Nhà cung cấp dịch vụ Cloud Server cấp cao của VMware, Viettel IDC giảm giá kịch sàn đến 30% cho toàn bộ khách hàng đăng ký mới dịch vụ máy chủ ảo Cloud Server!

View more
Mọi điều về công nghệ ảo hóa VMware

Mọi điều về công nghệ ảo hóa VMware

View more
Vmware Vsphere là gì và cách cài đặt Vmware Vsphere

Vmware Vsphere là gì và cách cài đặt Vmware Vsphere

View more
Hướng dẫn cách cài đặt WordPress trên localhost với XAMPP

Hướng dẫn cách cài đặt WordPress trên localhost với XAMPP

View more
Thư mời tham dự Gói Thiết kế, triển khai cung cấp dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) sử dụng Openstack cho Viettel IDC

Thư mời tham dự Gói Thiết kế, triển khai cung cấp dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) sử dụng Openstack cho Viettel IDC

View more