Giải pháp của chúng tôi

Explore solutions that can power your personal website or empower your online business.

Viettel IDC provides web hosting solutions suitable for businesses of all sizes. We help you reduce development, maintenance, and IT costs while guaranteeing the security and stability of your site. Download our integrated ebook "Starting Out, Scaling Up and Going Global: Viettel IDC Web Hosting" to learn more.

Nền tảng điện toán đám mây

Sử dụng công nghệ ảo hóa VMWare, triển khai trên hạ tầng kiến trúc đồng nhất của Cisco, EMC

Mở rộng linh hoạt

Phần mềm quản trị tự động cho phép khởi tạo dịch vụ nhanh, mở rộng cấu hình không giới hạn

An toàn, bảo mật

Công nghệ lưu trữ mới. Cơ chế dự phòng tối ưu đảm bảo lưu trữ an toàn

Triển khai siêu tốc

Công nghệ lưu trữ mới. Cơ chế dự phòng tối ưu đảm bảo lưu trữ an toàn

Quản lý dễ dàng

Hệ thống quản trị Automation thân thiện, tích hợp nhiều tính năng cho phép admin tự thao tác

Chi phí hợp lý

Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, chi trả theo thực tế sử dụng hàng tháng

Bảo vệ dữ liệu của bạn

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia

Tốc độ kỉ lục

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean

Kết nối Cloud không giới hạn

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia

Dịch vụ của giải pháp

Trải nghiệm mới nhất về Điện toán đám mây, Lưu trữ, Mạng, Bảo mật, Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo

Mua tên miền

“Viettel IDC provides web hosting solutions suitable for businesses of all sizes. We help you reduce development, maintenance, and IT

XEM THÊM

Mua tên miền

“Viettel IDC provides web hosting solutions suitable for businesses of all sizes. We help you reduce development, maintenance, and IT

XEM THÊM

Mua tên miền

“Viettel IDC provides web hosting solutions suitable for businesses of all sizes. We help you reduce development, maintenance, and IT

XEM THÊM

Mua tên miền

“Viettel IDC provides web hosting solutions suitable for businesses of all sizes. We help you reduce development, maintenance, and IT

XEM THÊM

Mua tên miền

“Viettel IDC provides web hosting solutions suitable for businesses of all sizes. We help you reduce development, maintenance, and IT

XEM THÊM

Kiến trúc giải pháp

Personal Websites

Personal Websites

Developing and deploying a scalable, globally-available web application on conventional data centers involves a lot of manual effort which results in lower efficiency. High peaks and oscillating traffic lead to either under-provisioning or over provisioning of resources. When a user visits your site, their request goes straight to your web server, but heavy static files are served from OSS,…

Tải tài liệu
Small & Medium Sized Business

Khách hàng nói gì?

Trải nghiệm mới nhất về Điện toán đám mây, Lưu trữ, Mạng, Bảo mật, Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo

“Viettel IDC provides web hosting solutions suitable for businesses of all sizes. We help you reduce development, maintenance, and IT costs while” guaranteeing the security and stability of your site. Download our integrated ebook "Starting Out, Scaling Up and Going Global: Viettel IDC Web Hosting" to learn more.

Technology Leader of VIB

“Viettel IDC provides web hosting solutions suitable for businesses of all sizes. We help you reduce development, maintenance, and IT costs while” guaranteeing the security and stability of your site. Download our integrated ebook "Starting Out, Scaling Up and Going Global: Viettel IDC Web Hosting" to learn more.

Technology Leader of VIB

“Viettel IDC provides web hosting solutions suitable for businesses of all sizes. We help you reduce development, maintenance, and IT costs while” guaranteeing the security and stability of your site. Download our integrated ebook "Starting Out, Scaling Up and Going Global: Viettel IDC Web Hosting" to learn more.

Technology Leader of VIB

“Viettel IDC provides web hosting solutions suitable for businesses of all sizes. We help you reduce development, maintenance, and IT costs while” guaranteeing the security and stability of your site. Download our integrated ebook "Starting Out, Scaling Up and Going Global: Viettel IDC Web Hosting" to learn more.

Technology Leader of VIB

Security and Compliance

Viettel IDC supports over 19 million domains on the web, and intelligently routes content requests on its network along the fastest path using Argo Smart Routing. Traffic can also be load balanced across multiple origins, using proximity and network latency to determine the most efficient destination for each request.1

XEM THÊM

Bản muốn tư vấn thêm

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia