Mời thầu

Bên trong trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế Tier III của Viettel IDC có gì?

Viettel IDC hiện có 5 trung tâm dữ liệu trên toàn quốc, gồm: TTDL Pháp Vân, TTDL Hòa Lạc, TTDL Hoàng Hoa Thám (TP. HCM), TTDL Bình Dương, TTDL Đà Nẵng, với tổng diện tích mặt sàn phòng máy lên đến 23.000m2, số Rack cung cấp: 4000 Rack tiêu chuẩn 42U. Cả 4 trung tâm dữ liệu này đều được xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế Tier III.

View more
Tình hình bảo mật năm 2016 và xu hướng bảo mật năm 2017 (Phần 2)

Tình hình bảo mật năm 2016 và xu hướng bảo mật năm 2017 (Phần 2)

View more
Tình hình bảo mật năm 2016 và xu hướng bảo mật năm 2017 (phần 1)

Tình hình bảo mật năm 2016 và xu hướng bảo mật năm 2017 (phần 1)

View more
5 xu hướng công nghệ của năm 2017 doanh nghiệp Việt cần lưu ý

5 xu hướng công nghệ của năm 2017 doanh nghiệp Việt cần lưu ý

View more
Tìm hiểu về Mạng phân phối nội dung CDN của Viettel IDC

Tìm hiểu về Mạng phân phối nội dung CDN của Viettel IDC

View more