Mời thầu

Giảm giá sâu, tặng quà khủng cho Cloud Server, Hosting, các gói bundle, Private Cloud

View more
DANH SÁCH VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG THÁNG 01/2018 (cập nhật)

DANH SÁCH VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG THÁNG 01/2018 (cập nhật)

View more
Viettel IDC ra mắt bộ dịch vụ sao lưu, dự phòng dữ liệu trên nền tảng Cloud

Viettel IDC ra mắt bộ dịch vụ sao lưu, dự phòng dữ liệu trên nền tảng Cloud

View more
“Sao lưu, dự phòng dữ liệu là mối quan tâm lớn của doanh nghiệp”

“Sao lưu, dự phòng dữ liệu là mối quan tâm lớn của doanh nghiệp”

View more
Viettel IDC tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại Hà Nội - TP. HCM

Viettel IDC tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại Hà Nội - TP. HCM

View more