Pay as
you wish
Định giá theo cách của bạn

 

Tối ưu chi phí

Tối ưu hóa chi phí, bám sát các nhu cầu sử dụng, giúp doanh nghiệp vượt qua thời kỳ suy thoái kinh tế.

Quyền định giá mua

Mua sản phẩm theo định giá của bạn. Bạn có quyền “mặc cả” giá gói cước niêm yết xuống mức giá mà bạn mong muốn, đây là chương trình ưu đãi giá tốt nhất trong suốt 15 năm hoạt động của Viettel IDC.

Phiên định giá

Chương trình được tổ chức định kỳ từ 10h -15h thứ 6 hàng tuần, kéo dài trong tối đa 5 giờ tính từ thời điểm bắt đầu mở phiên. Danh sách các gói tài nguyên và giá cước sẽ thay đổi linh hoạt theo kế hoạch tài nguyên dự phòng của chúng tôi tại các phiên.

 1. Mỗi khách hàng (KH) chỉ được sử dụng 1 account tham gia định giá, trong trường hợp trùng account hệ thống sẽ tự động loại bỏ.
 2. Viettel IDC không ghi nhận kết quả tham gia Pay As You Wish (PAYW) trong các trường hợp sau:
 • - Tài khoản tham gia không đăng ký trên hệ thống Viettel IDC   
 • - Tất cả kết quả phiên trước không ghi nhận cho phiên tiếp theo
 • - Các đăng ký tham gia không nhận được xác nhận thành công của hệ thống
 1. Độ dài của phiên PAYW do Viettel IDC quy định, công bố trước khi phiên định giá diễn ra.
 2. Mức định giá tối thiểu phải bằng với mức Viettel IDC quy định, các mức giá dưới mức quy định của Viettel IDC thì hệ thống tự động loại, bước nhảy khi định giá là 5% giá niêm yết.
 3. Viettel IDC chỉ ghi nhận kết quả định giá cuối cùng của khách hàng trong phiên để xét duyệt chốt đơn hàng.
 4.  Đơn hàng được duyệt do hệ thống Viettel IDC tự động chọn lựa các khách hàng đặt mức giá cạnh tranh nhất tương ứng với gói dịch vụ mà Viettel IDC công bố trong chương trình. Trong trường hợp các KH định giá trùng nhau khi chỉ còn 01 gói dịch vụ tương ứng, hệ thống sẽ căn cứ vào thời gian khách hàng chốt giá để lựa chọn KH nào chốt thời gian sớm hơn thì sẽ được ưu tiên xét duyệt.
 5. KH bắt buộc phải thanh toán trong 24h làm việc kể từ khi nhận được thông báo Định giá thành công qua email và tài khoản trên hệ thống, sau 24h làm việc nếu chưa thanh toán đơn hàng sẽ tự động hủy.
 6. KH có tối đa 1 tháng bảo lưu đơn hàng kể từ khi thanh toán thành công, sau 1 tháng đơn hàng sẽ tự động hủy, Viettel IDC không có trách nhiệm hoàn tiền cho đơn hàng đã đăng ký nhưng không khởi tạo dịch vụ trong thời gian quy định.
 7. Đơn hàng không được phép chuyển account sử dụng, chỉ sử dụng duy nhất 1 account khi đăng ký tham gia.
 8. Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại khác với "Pay As You Wish", được quyền sử dụng tiền tài khoản khuyến mại để thực hiện thanh toán.
 9. Viettel IDC cấp phát và thu hồi tài nguyên theo quy trình chung đang áp dụng.
 10. PAYW không áp dụng cho VM cũ đã được duyệt ở các phiên đã diễn ra.
 11. Trong trường hợp KH gia hạn đơn hàng từ VM của chương trình PAYW, Viettel IDC sẽ có chính sách ưu đãi đặc biệt tùy vào thời điểm KH gia hạn.
 12. Nếu 3 lần liên tiếp trong 3 phiên PAYW, sau khi Viettel IDC duyệt định giá thành công nhưng KH không thanh toán và khởi tạo dịch vụ, hệ thống sẽ khóa quyền đăng ký PAYW trong 3 tháng.
 13. Bằng việc tham gia PAYW quý khách đã đồng ý với quy định thể lệ nêu trên của chúng tôi
   

 

Quý khách được sửa giá ở bất kỳ thời điểm nào trong phiên, hệ thống IDC sẽ ghi nhận mức định giá cuối cùng khách hàng sửa thành công trên hệ thống

 

 

Sau khi hết thời gian sử dụng, Hệ thống sẽ thu hồi tài nguyên theo quy định nên tài nguyên sẽ được cấp mới, không dùng mức định giá mới cho tài nguyên cũ đã định giá ở các phiên trước đó

 

 

Quý khách gia hạn bình thường như các đơn hàng khác

 

 

Trường hợp Quý khách gia hạn đơn hàng, IDC sẽ có voucher giảm tối thiểu 20% đơn hàng tặng quý khách. Lưu ý khi hết thời gian PAYW, giá sẽ trở về giá niêm yết.

 

Sau 4h kể từ khi kết thúc phiên, IDC sẽ công bố khoảng giá và thời gian được duyệt đơn trên website Pay As You Wish.
Để đảm bảo danh tính của KH, IDC sẽ không công bố thông tin chi tiết khách hàng được duyệt giá