Tin khuyến mại

Viettel IDC tặng voucher giảm đến 25% dịch vụ máy chủ ảo Cloud Server

Viettel IDC tặng voucher giảm đến 25% dịch vụ máy chủ ảo Cloud Server khi đăng ký trên hệ thống bán hàng tự động Automation

View more
Tìm hiểu về hệ thống bán hàng tự động - Automation của Viettel IDC

Tìm hiểu về hệ thống bán hàng tự động - Automation của Viettel IDC

View more
Viettel IDC giới thiệu giải pháp Private Cloud trên hạ tầng máy chủ bảo mật HPE Proliant Gen10

Viettel IDC giới thiệu giải pháp Private Cloud trên hạ tầng máy chủ bảo mật HPE Proliant Gen10

View more
Viettel IDC tặng iPhone X cho 10 khách hàng thuê Private Cloud - Advance Gen10

Viettel IDC tặng iPhone X cho 10 khách hàng thuê Private Cloud - Advance Gen10

View more
Viettel IDC giảm đến 25% các dịch vụ Hosting, Cloud Server, Cloud Backup, Cloud Storage

Viettel IDC giảm đến 25% các dịch vụ Hosting, Cloud Server, Cloud Backup, Cloud Storage

View more