Các gói Bundle dịch vụ cực hấp dẫn từ Viettel IDC

Mua nhiều dịch vụ: máy chủ ảo Cloud Server, Backup Cloud Server, Anti DDoS layer 4, cho thuê chỗ đặt với chi phí cực hấp dẫn từ Viettel IDC.

1. Bundle dịch vụ Cho thuê chỗ đặt (Colocation) - Dịch vụ chống tấn công băng thông lớn (Anti DDoS layer 4)

https://viettelidc.com.vn/data/image/2018/02/23/8d57aaf37223014.png

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ:

- Cho thuê chỗ đặt: https://viettelidc.com.vn/cho-thue-cho-dat-thiet-bi/

- Chống tấn công băng thông lớn - Anti DDoS Layer 4: https://viettelidc.com.vn/security-services/ 

- Bundle Cloud Server Cloud Backup:

https://viettelidc.com.vn/data/image/2017/11/23/8d53269e1d26fd3.png

https://viettelidc.com.vn/data/image/2017/11/23/8d53269ecf8bd56.png

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ:

- Máy chủ ảo Cloud Server: https://viettelidc.com.vn/cloud-server/

- Sao lưu máy chủ ảo Backup Cloud Server: https://viettelidc.com.vn/backup-cloud-server/ 

- Bundle Cloud Server - Cloud Security:

https://viettelidc.com.vn/data/image/2018/01/22/8d561b2f5f1d52e.jpg

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ:

- Máy chủ ảo Cloud Server: https://viettelidc.com.vn/cloud-server/

- Chống tấn công băng thông lớn - Anti DDoS Layer 4: https://viettelidc.com.vn/security-services/ 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Hotline: 1800 8088

Email: support@viettelidc.com.vn

Website: www.viettelidc.com.vn