Mời thầu Cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị phục vụ khách hàng thuộc khối Kinh doanh Toàn cầu

06/06/2019

Công ty TNHH Viettel – CHT (Viettel IDC) có thực hiện gói thầu “Cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị phục vụ khách hàng thuộc khối Kinh doanh Toàn cầu”  theo hình thức Đấu thầu rộng rãi, sử dụng Chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị.

 

Viettel IDC kính mời Quý Công ty tham gia đề xuất phương án cung cấp hàng hóa cho gói thầu trên.

Địa chỉ nhận hồ sơ yêu cầu tại:

  • Ban Kinh doanh Nội bộ – Viettel IDC
  • Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân,  Hà Nội             
  • Tel: 04-62 72 88 66 (Ext: 171) hoặc 0971559736(Bà Đỗ Minh Phương)

Hồ sơ được phát hành miễn phí.

 

Thời gian phát hồ sơ yêu cầu từ  10 giờ 00, ngày 06 tháng 06 năm 2019 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 06 năm 2019.

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất: 15giờ 00 ngày 17 tháng 06 năm 2019.

 

Tin liên quan

// doi link