Mời thầu mua sắm Thuê thiết bị triển khai hệ thống phục vụ khách hàng Tháng 3/2019

26/03/2019

Công ty TNHH Viettel – CHT (Viettel IDC) có thực hiện gói mua sắm “ Thuê thiết bị triển khai hệ thống phục vụ khách hàng Tháng 3/2019 ” theo hình thức Chào hàng cạnh tranh rút gọn, sử dụng Chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị với nội dung sau:

STT

Loại máy chủ và thông số kỹ thuật

Số lượng

Thời gian cung cấp

Thời gian thuê dịch vụ

1

Cấu hình máy chủ/thiết bị cài đặt tường lửa

1

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

03 năm kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu tổng thể dịch vụ và đưa vào sử dụng

2

Cấu hình máy chủ Secure Email Gateway – SEG

1

3

Cấu hình máy chủ Server Endpoint Security Standard

1

4

Cấu hình máy chủ Network Security Monitoring

1

5

Cấu hình máy chủ SIEM All in One Express

1

Địa điểm lắp đặt, triển khai: Tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Số 20, Đường Hoàng Quốc Việt, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

1. Tính hợp lệ của HSCG

TT

Nội dung

Yêu cầu (mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng)

1

Hồ sơ hợp lệ

Có bản gốc, gửi trước 10h00 ngày 29/03/2019

2

Hiệu lực HSCG đáp ứng yêu cầu

45 ngày kể 10h00 ngày 29/03/2019

3

Có Giấy phép ĐKKD

Có giấy phép ĐKKD ngành nghề phù hợp với lĩnh vực tham gia chào giá (bản sao công chứng hoặc bản sao có xác nhận của nhà thầu)

4

Tính hợp lệ của HSCG

Có chữ ký của người đại diện hợp pháp

5

Tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh (nếu có)

Thời gian và chữ ký của người đại diện từng thành viên hợp pháp

2.Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

TT

Nội dung

Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt)

I

Năng lực kinh nghiệm

 

1

- Số năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính.
- Đối với trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh phải thành lập trước ngày 01/01/2015

≥ 03 năm

2

- Số lượng các hợp đồng đã và đang thực hiện tại Việt Nam trong thời gian từ năm 2016 đến nay.
- Đối với trường hợp liên danh, mỗi thành viên liên danh phải có tối thiểu 01 hợp đồng trong thời gian từ năm 2016 đến nay.

≥ 01 hợp đồng có tính chất tương tự từ năm 2016 trở lại đây có giá trị tối thiểu 1,5 tỷ đồng.
Cung cấp bản sao có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản sao y có xác nhận của nhà thầu (Trong trường hợp cần làm rõ Tổ chuyên gia có quyền yêu cầu bên chào hàng cung cấp hóa đơn; Biên bản bàn giao, nghiệm thu; Biên bản thanh lý hợp đồng để kiểm tra).

II

Năng lực tài chính

 

1

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính

Báo cáo tài chính năm 2017/2018 nộp cùng HSCG và phải đáp ứng yêu cầu sau:
- Đã được kiểm toán hoặc có biên bản quyết toán thuế của cơ quan thuế hoặc có xác nhận nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm, Báo cáo tài chính năm của cơ quan thuế.

Lợi nhuận trước thuế: > 0 đồng.

3. Đánh giá tiêu chí kỹ thuật

- Đánh giá theo yêu cầu kỹ thuật chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

4. Điều kiện thương mại

- Thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B thành các đợt:

Đợt 1: Ba mươi phần trăm (30%) tổng trị giá Hợp đồng sẽ được thanh toán cho Bên B trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bên A nhận được các chứng từ sau:

- Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trị giá 3% tổng trị giá Hợp đồng.

- Bảo lãnh tiền tạm ứng tương đương 30% tổng trị giá Hợp đồng.

* Đợt 2: Bốn mươi phần trăm (40%) tổng trị giá Hợp đồng sẽ được thanh toán cho Trong vòng 10 ngày kể từ khi hai Bên ký Biên bản nghiệm thu sơ bộ.Hồ sơ thanh toán đợt 2 như sau:

- Biên bản nghiệm thu sơ bộ (HAC)

- Công văn đề nghị thanh toán đợt 2 của Bên B.

* Đợt 3: Ba mươi phần trăm (30%) tổng trị giá Hợp đồng sẽ được thanh toán cho Bên B trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bên A nhận được các chứng từ.Hồ sơ thanh toán Đợt 3 như sau:

- Biên bản nghiệm thu toàn bộ;

- Biên bản giảm trừ cước (nếu có);

- Hóa đơn GTGT phí sử dụng dịch vụ cho toàn hợp đồng;

- Công văn đề nghị thanh toán đợt 3 của Bên B.

Giảm trừ cước phí thuê dịch vụ (nếu có): Trong vòng 10 ngày kể từ khi hai Bên ký Biên bản nghiệm thu sử dụng dịch vụ hết tháng thứ 36, Biên bản thanh lý hợp đồng và Biên bản giảm trừ cước phí thuê dịch vụ (nếu có), Bên B sẽ thực hiện các thủ tục hoàn trả cho Bên A số tiền giảm trừ (nếu có).Hồ sơ thanh toán như sau:

- Biên bản nghiệm thu sử dụng dịch vụ hết 36 tháng;

- Biên bản giảm trừ cước (nếu có);

- Biên bản thanh lý hợp đồng;

-Công văn đề nghị quyết toán của Bên B.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Viettel IDC kính mời Quý Công ty tham gia đề xuất phương án cung cấp hàng hóa cho gói mua sắm trên.

Địa chỉ nhận hồ sơ chào giá tại:

Phòng Tổng hợp – Viettel IDC

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân,  Hà Nội    

Tel: 04-62 72 88 66 (Ext: 138) hoặc 0966556167 (Ông Vũ Thanh Thủy)

Hồ sơ được phát hành miễn phí.

Thời gian phát yêu cầu báo giá từ  10 giờ 00, ngày 26 tháng 03 năm 2019 đến trước 10giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2019.

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất: 10giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2019.

Mọi thắc mắc trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đề xuất xin gửi bằng văn bản tới địa chỉ trên.

            Trân trọng !

Tin liên quan

// doi link