Thông báo mời thầu: Gói thầu 24/2015/VTDC: Mua sắm hệ thống lưu trữ cho dịch máy tính ảo

19/10/2019
Gói thầu: 24/2015/VTDC “Mua sắm hệ thống lưu trữ (Storage) cho dịch máy tính ảo (CloudPC) của Viettel IDC”
 
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Nội dung thông báo mời thầu:
- Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
- Tên dự án: Dự án đầu tư hệ thống hạ tầng cung cấp dịchvụ máy tính ảo-Cloud PC (quy mô 10.000 máy)
- Tên gói thầu: 24/2015/VTDC “Mua sắm hệ thống lưu trữ (Storage) cho dịch máy tính ảo (CloudPC) của Viettel IDC”.
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển công ty TNHH Viettel - CHT.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Thời gian bán  HSMT: từ 8h00 ngày 02 tháng 07 năm 2015 đến trước 16h00 ngày 22 tháng 07 năm 2015.
- Địa điểm bán HSMT:
Phòng Tổng Hợp – Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
Tầng 16 tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 4 62728866     Fax: +84 4 62692129
- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VND
- Địa chỉ nhận HSDT:
Phòng Tổng Hợp – Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
Tầng 16 tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 62728866     Fax: +84 4 62692129
- Thời điểm đóng thầu: 16h00 ngày 22 tháng 07 năm 2015
- Bảo đảm dự thầu: 140.000.000 VND
- HSDT sẽ được mở công khai vào 16 giờ 00 ngày 22 tháng 07 năm 2015 (giờ Việt Nam)  tại Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
Tầng 16 tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC) kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status
// doi link