Thông báo mời thầu: Gói thầu 26/2015/VTDC: Mua sắm thiết bị màn hình và bàn phím cho dịch máy tính ảo

19/10/2019
Gói thầu: 26/2015/VTDC “Mua sắm thiết bị màn hình và bàn phím cho dịch máy tính ảo (CloudPC) của Viettel IDC”.
 
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Nội dung thông báo mời thầu:

- Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
- Tên dự án: Dự án đầu tư hệ thống hạ tầng cung cấp dịch vụ máy tính ảo-Cloud PC (quy mô 10.000 máy)
- Tên gói thầu: 26/2015/VTDC “Mua sắm thiết bị màn hình và bàn phím cho dịch máy tính ảo (CloudPC) của Viettel IDC”.
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển công ty TNHH Viettel - CHT.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Thời gian bán  HSMT: từ 8h00 ngày 04 tháng 07 năm 2015 đến trước 16h00 ngày 24 tháng 07 năm 2015.
- Địa điểm bán HSMT:
Phòng Tổng Hợp – Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
Tầng 16 tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 4 62728866     Fax: +84 4 62692129
- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VND
- Địa chỉ nhận HSDT:
Phòng Tổng Hợp – Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
Tầng 16 tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 62728866     Fax: +84 4 62692129
- Thời điểm đóng thầu: 16h00 ngày 24 tháng 07 năm 2015
- HSDT sẽ được mở công khai vào 16 giờ 00 ngày 24 tháng 07 năm 2015 (giờ Việt Nam)  tại Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
Tầng 16 tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC) kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. 

Tin liên quan

// doi link