Thông báo mời thầu: Gói thầu 27/2015/VTDC: Mua sắm máy chủ và thiết bị mạng cho dịch vụ lưu trữ trực tuyến

19/10/2019
Gói thầu: 27/2015/VTDC “Mua sắm máy chủ và thiết bị mạng cho dịch vụ lưu trữ trực tuyến (online storage) của Viettel IDC”.
 
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Nội dung thông báo mời thầu:

- Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
- Tên gói thầu: 27/2015/VTDC “Mua sắm máy chủ và thiết bị mạng cho dịch vụ lưu trữ trực tuyến (online storage) của Viettel IDC”.
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển công ty TNHH Viettel - CHT.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Thời gian bán  HSMT: từ 8h00 ngày 21 tháng 07 năm 2015 đến trước 16h00 ngày 10 tháng 08 năm 2015.
- Địa điểm bán HSMT:
Phòng Tổng Hợp  – Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
Tầng 16 tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 4 62728866     Fax: +84 4 62692129
- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VND
- Địa chỉ nhận HSDT:
Phòng Tổng Hợp – Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
Tầng 16 tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 4 62728866     Fax: +84 4 62692129
- Thời điểm đóng thầu: 16h00 ngày 10 tháng 08 năm 2015
- HSDT sẽ được mở công khai vào:
 16h00 ngày 10 tháng 08 năm 2015  tại Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
Tầng 16 tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC) kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 
 

Tin liên quan

// doi link