Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm máy chủ phục vụ kinh doanh tại TTDL Bình Dương

19/10/2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU:

GÓI THẦU MUA SẮM MÁY CHỦ PHỤC VỤ KINH DOANH TẠI TTDL BÌNH DƯƠNG

- Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
- Tên gói thầu: “Gói thầu Mua sắm máy chủ phục vụ kinh doanh tại TTDL Bình Dương“
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển công ty TNHH Viettel - CHT.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh
- Thời gian bán  HSMT: Từ 14h00 ngày 28 tháng 04 năm 2016 đến trước 11h30 ngày 04 tháng 05 năm 2016.
- Địa điểm bán HSMT: Văn phòng phía Nam  – Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
Lầu 3, Tòa nhà Arirang, 131, Trần Huy Liệu, P.8, Q. Phú Nhuận, HCM
Điện thoại: 1800.800 (ext=425)    Fax: +84 4 62692129


- Giá bán 1 bộ HSMT: Miễn phí
- Địa chỉ nhận HSDT:
Văn phòng phía Nam – Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
Lầu 3, Tòa nhà Arirang, 131, Trần Huy Liệu, P.8, Q. Phú Nhuận, HCM
Điện thoại: 1800.800 (ext=425)    Fax: +84 4 62692129


- Thời điểm đóng thầu: 11h30 ngày 04 tháng 05 năm 2016
HSDT sẽ được mở công khai vào:
 14h00 ngày 28 tháng 04 năm 2016
 tại Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
Lầu 3, Tòa nhà Arirang, 131, Trần Huy Liệu, P.8, Q. Phú Nhuận, HCM
Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC) kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Tin liên quan

// doi link