Thông báo mời thầu: Gói thầu Thuê tuyến truyền dẫn quang trực tiếp điểm đến điểm

19/10/2019

Gói thầu “Thuê tuyến truyền dẫn quang trực tiếp điểm đến điểm (2 hướng mỗi hướng 2 core/1Gbps) từ Toà nhà Saigon Center 2, Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM đến TTDL Viettel IDC- Bình Dương (DT743, Bình Hòa, Tx. Thuận An, T. Bình Dương)”.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
- Tên gói thầu: Thuê tuyến truyền dẫn quang trực tiếp điểm đến điểm (2 hướng mỗi hướng 2 core/1Gbps) từ Toà nhà Saigon Center 2, Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM đến TTDL Viettel IDC- Bình Dương (DT743, Bình Hòa, Tx. Thuận An, T. Bình Dương)”
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển công ty TNHH Viettel - CHT.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh
- Thời gian bán  HSMT: Từ 14h00 ngày 11 tháng 03 năm 2016 đến trước 17h00 ngày 16 tháng 03 năm 2016.
- Địa điểm bán HSMT: Văn phòng phía Nam  – Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
Lầu 3, Tòa nhà Arirang, 131, Trần Huy Liệu, P.8, Q. Phú Nhuận, HCM

Điện thoại: 1800.800 (ext=425)    Fax: +84 4 62692129
- Giá bán 1 bộ HSMT: Miễn phí
- Địa chỉ nhận HSDT:
Văn phòng phía Nam – Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)
Lầu 3, Tòa nhà Arirang, 131, Trần Huy Liệu, P.8, Q. Phú Nhuận, HCM

Điện thoại: 1800.800 (ext=425)    Fax: +84 4 62692129
- Thời điểm đóng thầu: 17h00 ngày 16 tháng 03 năm 2016
- HSDT sẽ được mở công khai vào:
 14h00 ngày 11 tháng 03 năm 2016  tại Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC)

Lầu 3, Tòa nhà Arirang, 131, Trần Huy Liệu, P.8, Q. Phú Nhuận, HCM
Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC) kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên."

 

Tin liên quan

// doi link