Viettel IDC: Chào đón nhân sự tài năng - Kiến tạo sự nghiệp vững chắc!

30/12/2019

Tham khảo ngay các vị trí Viettel IDC đang tuyển dụng tại đây: https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/viettel-idc-tuyen-dung-nhieu-vi-tri-hot-2019

Bạn đã sẵn sàng để Kiến tạo sự nghiệp vững chắc cùng Viettel IDC? Hãy đồng hành cùng chúng tôi bước tiếp những bước tiến thần kỳ trên con đường công nghệ 4.0 với khát vọng và ý chí người Việt Nam!

 

Tin liên quan

// doi link