VIETTEL IDC GIẢM GIÁ ĐẾN 30% DỊCH VỤ MÁY CHỦ ẢO CLOUD SERVER!

Từ 01/08 - 05/08/2017, nhân dịp Viettel IDC đạt chứng nhận Nhà cung cấp dịch vụ Cloud Server cấp cao của VMware, Viettel IDC giảm giá kịch sàn đến 30% cho toàn bộ khách hàng đăng ký mới dịch vụ máy chủ ảo Cloud Server!