Dịch vụ vượt trội về chất lượng

VIETTEL IDC đồng hành cùng khách hàng kinh doanh hiệu quả, ổn định với
dịch vụ Data Center và Cloud hàng đầu tại Việt Nam.

Dịch vụ Data Center

Colocation

Cho thuê máy chủ

CDN

Dịch vụ Kết nối

Dịch vụ Cloud

Cloud Server

Virtual server on VMWare platform

Viettel Start Cloud

Private Cloud

Máy chủ ảo dùng riêng

Cloud Storage

Online data storage

Data Archive

Long-term data storage

Backup as a Service

Data backup service

Cloud Security

Cyber security

Cloud PC

Máy tính ảo Cloud PC (VDI)

Cloud Camera

Online surveillance camera

DR as a Service

Disaster recovery

Dịch vụ khác

Tên miền

Web Hosting

Email Hosting

SSL Service

Licencing

Managed services

Video Conference