Viettel Cloud Management Platform

Giải pháp nền tảng giám sát Multi-Cloud

Ngày nay, khi các doanh nghiệp tăng cường đẩy mạnh khai thác sức mạnh của điện toán đám mây để thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng kinh doanh, sự kết hợp nhiều nền tảng cloud khác nhau từ private cloud tới public cloud để tối ưu lợi ích cho doanh nghiệp là điều cần thiết, đặc biệt đối với các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, song hành với đó thì mức độ phức tạp của việc quản lý các tài nguyên đám mây của các nền tảng khác nhau cũng tăng theo cấp số nhân.  Đồng thời việc vận hành nhiều giải pháp đám mây khác nhau cũng dẫn tới rủi ro là thiếu tính kiểm soát, tuân thủ à tổ chức yêu cầu. Điều này đòi hỏi một giải pháp toàn diện để điều phối, giám sát và tối ưu hóa các dịch vụ Cloud của nhiều nhà cung cấp.

Dịch vụ Viettel Cloud Management Platform (vCMP) ra đời để giải quyết bài toán này. vCMP cung cấp khả năng quản lý các dịch vụ, tài nguyên đám mây cho đa nền tảng từ nền tảng nhà cung cấp đám mây công cộng như AWS, Azure, Google Cloud, … tới nền tảng đám mây riêng của các nhà cung cấp khác trên cùng một giao diện quản lý, giúp đơn giản hóa quá trình quản lý và tăng tính tự động hóa.
Kết nối với gần 20 Public Cloud phổ biến

Kết nối với gần 20 Public Cloud phổ biến

Hỗ trợ nhiều nền tảng phần cứng và ảo hóa khác nhau

Tích hợp sẵn hơn 100 nền tảng và công cụ devops của bên thứ 3 

Tích hợp sẵn hơn 100 nền tảng và công cụ devops của bên thứ 3 

Đưa ra khuyến nghị để tối ưu chi phí cloud sử dụng

Tự động hóa mọi thứ

Tự động hóa mọi thứ

Hiện đại hóa mô hình triển khai ứng dụng qua các platform khác nhau từ server vật lý, VM, Container, PaaS với các công cụ IaC, CI/CD, Git…

Centralized management

Centralized management

 Simplicity by centralized operations and cost management on one vCMP platform interface.

Cost and budget control

Cost and budget control

Has an interface to monitor billing costs; Support cost control mechanism according to budget and cost division by group/Tenant; Continuously monitor resource usage to provide optimal recommendations.

Reduce application deployment time

Reduce application deployment time

Support to pre-packaging applications into available templates, when deploying, just need to click on the template, helping to quickly and automatically deploy the application. In addition, you can create multiple tempaltes for different environments (Dev, Test, Staging, Production) to make management and maintenance easier.

Integrate and add features to DevOps tools (Ansible, Terraform,...)

Integrate and add features to DevOps tools (Ansible, Terraform,...)

Enhance control and compliance by Ansible, Terraform...; Genkin, Git,...integration; K8s certified by CNCF are available.

Seft- Service portal

Seft- Service portal

Create an existing application or VM configuration template, create/deploy simply by clicking on the icon; 
Resources from VMs, OS, applications can all be standardized and posted into packaged services like PaaS; The process of initialization, scaling and revocation can be do automatically by clicking on the built-in template; Resources are put in the form of Market Place.

Service deployment

Service deployment

Can deploy more services from IaaS to PaaS.

Khái niệm cloud được định nghĩa trên CMP của Viettel bao gồm cả Public cloud, Private cloud, Hypervisor, Server vật lý. Hiện tại CMP của Viettel cho phép kết nối đến hơn 20 loại Cloud khác nhau và là những loại phổ biến nhất hiện nay như AWS, Azure, GCP, Alibaba cloud, Viettel IDC Cloud,…

- Đối với các loại cloud khác nhau thì loại tài nguyên có thể tạo là khác nhau, về cơ bản khi sử dụng vCMP, khách hàng có thể tạo được các loại tài nguyên như:

  • Virtual Machines (VMs): Cung cấp cho các máy ảo các cấu hình cụ thể như CPU, RAM, Disk và OS để chạy các ứng dụng của bạn.
  • Storage: Tạo và quản lý nhiều loại tài nguyên lưu trữ khác nhau object storage buckets, block storage volumes và file storage shares để lưu trữ dữ liệu của bạn.    
  • Networking: Khởi tạo virtual networks, subnets, load balancers, firewalls, and VPN connections để thiết lập kết nối và đảm bảo an ninh mạng.
  • Databases: Deploy và quản lý database như relational databases (e.g., MySQL, PostgreSQL, SQL Server) or NoSQL databases (e.g., MongoDB, Cassandra).
  • Containers: Chạy và quản lý các ứng dụng được đóng gói bằng cách sử dụng các nền tảng điều phối bộ chứa như Kubernetes, cho phép triển khai, mở rộng quy mô và quản lý các dịch vụ một cách hiệu quả.
  • Automation: Tạo scripts, workflows và templates bằng cách sử dụng các công cụ Terraform, Ansible, hoặc AWS CloudFormation để khởi tạo, cấu hình và quản lý tài nguyên bằng code.

- vCMP giúp quản lý và tối ưu chi phí bằng cách:

  • Cung cấp khả năng hiển thị về chi tiêu trên đám mây giữa các nhà cung cấp khác nhau
  • Tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên dựa trên nhu cầu 
  • Thực hiện các chính sách kiểm soát chi phí và xác định lượng tài nguyên cần dùng để cấp quyền cho các phòng ban và loại bỏ các tài nguyên không được sử dụng.  

- Có, vCMP có thể cung cấp khả năng tích hợp với cơ sở hạ tầng và công cụ CNTT hiện có thông qua API và plugin. Điều này đảm bảo khả năng tương thích với các hệ thống hiện có như công cụ quản lý dịch vụ CNTT (ITSM), cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình (CMDB), giải pháp giám sát và hệ thống quản lý danh tính, cho phép vận hành liền mạch trên các môi trường hybrid.

- Việc tích hợp với hệ thống thứ ba vào CMP khá dễ dàng thông qua API của các hệ thống:

Bạn cần tư vấn thêm?

Hãy liên hệ Viettel IDC ngay để được hỗ trợ và tư vấn giải pháp Viettel Virtual SOC phù hợp nhất với nhu cầu của bạn!