Viettel Cloud Backup (BaaS)

Dịch vụ sao lưu dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng, lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây

Giải pháp cho phép nhân bản môt phần hoặc toàn bộ hệ thống máy chủ CNTT của doanh nghiệp lên hạ tầng điện toán đám mây (Cloud Backup), đảm bảo dự phòng hệ thống ngay cả khi hệ thống chính gặp lỗi hoặc gặp thảm họa. Hệ thống dự phòng có thể hoạt động thay thế hoàn toàn hệ thống chính khi cần thiết.

Giải pháp của Viettel IDC mang đến tính sẵn sàng cao cho dữ liệu, cho phép khôi phục tức thời, không cần mất hàng giờ để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu.

Sao lưu mọi loại dữ liệu

Sao lưu mọi loại dữ liệu

Sao lưu tất cả các loại dữ liệu: Tập tin, cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, máy ảo, máy vật lý lên hạ tầng lưu trữ điện toán đám mây của Viettel IDC

Tự động lập lịch

Tự động lập lịch

Tự động sao lưu theo giờ, ngày, tuần, tháng, năm. Lập lịch xoay vòng, thiết lập sao lưu vào giờ cố định đã lập,...

Lưu trữ phiên bản

Lưu trữ phiên bản

Hệ thống lưu trữ nhiều phiên bản (điểm phục hồi) của dữ liệu, đảm bảo an toàn ngay cả khi dữ liệu bị hỏng do virus

Mã hóa dữ liệu

Mã hóa dữ liệu

Dữ liệu được mã hóa đầu cuối bằng chuẩn mã hóa mới nhất (AES 256) cùng với mã hóa đường truyền SSL, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin

Dịch vụ sao lưu máy chủ ảo của Viettel IDC cho phép sao lưu toàn bộ máy chủ theo lịch đã định, bất kể hệ điều hành, ứng dụng hay dữ liệu bên trong máy chủ.


Sơ đồ hoạt động

Dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép sao lưu hệ thống Private Cloud của Khách hàng.

Sơ đồ hoạt động

Dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép sao lưu hệ thống các server vật lý của khách hàng.


Sơ đồ hoạt động

Dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép sao lưu hệ thống DPC của Khách hàng.

Sơ đồ hoạt động

Dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép sao lưu hệ thống VPC của Khách hàng.

Sơ đồ hoạt động