Viettel CloudWatch

Theo dõi và giám sát các tài nguyên trên đám mây.

Bằng cách thu thập dữ liệu trên các tài nguyên của VM, Viettel CloudWatch cung cấp thông tin hiệu suất một cách realtime, cho phép giám sát các metrics của ứng dụng, cơ sở hạ tầng và dịch vụ ví dụ như RAM, CPU,...

Ngoài ra khách hàng có thể tự đặt các ngưỡng cảnh báo, cách thức gửi cảnh báo đa kênh theo như nhu cầu. Từ đó tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng, quản lý sử dụng tài nguyên và hiểu rõ tình trạng hoạt động của toàn hệ thống.
 

Dashboard theo dõi real – time

Dashboard theo dõi real – time

Viettel CloudWatch giúp quý khách giám sát các tài nguyên và ứng dụng của mình trong thời gian thực. Quý khách có thể theo dõi các metrics quan trọng như % sử dụng CPU, dung lượng lưu trữ,… một cách chính xác nhất.

Cảnh báo tùy chỉnh

Cảnh báo tùy chỉnh

Quý khách có thể thiết lập cảnh báo dựa trên các metrics bằng nhiều cách thức như gửi Email, Telegram, Slack,.. Ngoài ra các ngưỡng cảnh báo cũng có thể tùy chọn theo mong muốn, linh hoạt trong cách sử dụng.

Tích hợp linh hoạt

Tích hợp linh hoạt

Viettel CloudWatch có khả năng tích hợp với rất nhiều dịch vụ đám mây khác.

Quản lý tập trung

Quản lý tập trung

Quý khách có thể theo dõi, quản lý các metrics, ứng dụng trên một màn hình quản trị, tiết kiệm thời gian giám sát và vận hành.

Giám sát toàn diện

Giám sát toàn diện

Viettel CloudWatch giúp quý khách giám sát các hệ thống, ứng dụng và các dịch vụ đám mây, ví dụ các metrics như RAM, CPU,… sử dụng hiệu năng thế nào, thời gian hoạt động ra sao, theo những khoảng thời gian mong muốn. 

Phát hiện sự cố nhanh chóng

Phát hiện sự cố nhanh chóng

Quý khách có thể thiết lập các cảnh báo dựa trên các điều kiện và ngưỡng mà mình xác định. Khi các điều kiện được kích hoạt, Viettel CloudWatch sẽ gửi cảnh báo cho quý khách, giúp quý khách nhanh chóng phát hiện và xử lý vấn đề, tránh được gián doạn dịch vụ và những sự cố không mong muốn

Tối ưu hóa hiệu suất

Tối ưu hóa hiệu suất

Bằng cách giám sát và phân tích các metrics, quý khách có thể sớm xác định các vấn đề về hiệu suất và giải quyết, tiết kiệm được thời gian khắc phục sự cố, tập trung vào việc phát triển dịch vụ, ứng dụng.

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí

Quý khách hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí và nguồn lực xây dựng, vận hành, giám sát bằng cách thuê dịch vụ Viettel CloudWatch.

Không có bất kỳ đáng ngại nào về vấn đề này. Viettel CloudWatch chỉ giám sát những metrics mà quý khách thiết lập, hoàn toàn không cài đặt thêm thiết bị giám sát trên hệ thống của Quý khách, hệ thống, ứng dụng, của quý khách vẫn hoàn toàn độc lập và riêng biệt.

Nếu chỉ giám sát thủ công thì quý khách sẽ bị động trước những rủi ro tiềm ẩn của việc hệ thống quá tải. Khắc phục hậu quả cho vấn đề này luôn tốn rất nhiều chi phí, thời gian và nguồn lực, thậm chí không biết rõ lý do là gì. Thay vào đó quý khách có thể sử dụng Viettel CloudWatch, không chỉ chủ động phát hiện được vấn đề mà còn giúp tìm ra nguyên nhân đằng sau, ngoài ra còn có đội ngũ hỗ trợ luôn sẵn sàng 24/7 của Viettel IDC.

Dịch vụ phù hợp với các công ty công nghệ, các nhà quản trị hệ thống mạng, phục vụ cho nhóm DevOps, các sàn thương mại điện tử, giao dịch trực tuyến, tài chính ngân hàng, hoặc các khách hàng đã từng sử dụng các dịch vụ của AWS nhưng muốn chuyển dịch về Việt Nam.

Sơ đồ hoạt động