Tag: tin tuyển dụng

Cập nhật những tin mới nhất của Viettel IDC về Cloud

28/05/2024

Hội nghị lớn ngành trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 tới

Hội nghị “Data Center & Cloud Infrastructure Summit 2024: Phát triển tương lai số” là nơi các doanh nghiệp tìm lời giải cho bài toán chuyển đổi số một cách an toàn, tối ưu. XEM THÊM