Các cấp độ/tiêu chuẩn trong đánh giá Data Center theo chuẩn quốc tế

20/12/2019

Một nhà cung cấp dịch vụ datacenter của Việt Nam đã chính thức được ghi danh vào bản đồ các trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 Rated 3. Vậy các tiêu chuẩn đánh giá Datacenter quốc tế như thế nào?

     1. Data Center là gì ?

Là cơ sở hạ tầng sử dụng để đặt và vận hành các hệ thống máy tính cùng các thiết bị liên quan.

     2. Tiêu chuẩn TTDL

Sự bùng nổ của ngành công nghiệp máy từ những năm 1980, máy tính trở nên phổ biến ở khắp nơi và phát triển ngày càng phức tạp dẫn đến sự ra đời của mô hình máy chủ -máy trạm nhằm tận dụng tài nguyên công nghệ thông tin. TTDL đóng vai trò quan trọng trong việc quản trị và phân bổ nguồn lực về công nghệ thông tin trong các tổ chức và bước đầu phổ biến trên thế giới.
Giai đoạn bùng nổ của bong bóng Dot-Com những năm 1997-2000 yêu cầu các công ty và tổ chức có kết nối Internet nhanh hơn, máy chủ và dịch vụ yêu cầu hoạt động liên tục không có gián đoạn, việc thiết lập các hệ thống như vậy là không khả thi đối với các công ty nhỏ. Do vậy nhiều công ty đã xây dựng các trung tâm dữ liệu siêu lớn để cho các công ty nhỏ thuê lại hạ tầng công nghệ thông tin. Tuy nhiên để vận hành hệ thống lớn như vậy đòi hỏi phải có thiết kế và quy trình hoạt động rất phức tạp.
Hiện nay, với sự gia tăng và phát triển không ngừng của điện toán đám mây, các tổ chức chính phủ và thương mại, đòi hỏi ngày càng khắt khe hơn về tính an toàn, tính bảo mật và tính sẵn sàng của các dịch vụ trung tâm dữ liệu. Các tổ chức chuyên nghiệp đã hình thành và đưa ra hệ thống tiêu chuẩn và các yêu cầu đặc biệt cho việc thiết kế, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu, trong đó điển hình nhất là hệ thống tiêu chuẩn do Hiệp hội công nghiệp viễn thông của Hoa Kỳ ban hành và hệ thống tiêu chuẩn do tổ chức Uptime Institute ban hành. Hai hệ thống tiêu chuẩn này hiện đang được phổ biến trên toàn thế giới và được rất nhiều doanh nghiệp và tổ chức tin dùng.

2.1. Uptime Institute

Uptime Institute là một viện nghiên cứu chuyên nghiệp về trung tâm dữ liệu, giúp các chủ sở hữu trung tâm dữ liệu cải thiện chất lượng hoạt động, nâng cao hiệu xuất và thiết kế và đánh giá các hệ thống trong trung tâm dữ liệu thông qua việc tự cấp chứng chỉ đánh giá sự tuân thủ theo hệ thống tiêu chuẩn của Uptime Institute ban hành.
Uptime Institute là thành viên của Hiệp hội công nghiệp viễn thông Hòa kỳ.
Việc đánh giá cấp độ trung tâm dữ liệu của Uptime Institute bắt nguồn từ một ý tưởng hình thành tại cuối năm 1990 là “Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance” về việc đánh giá và nhận diện tiêu chuẩn các trung tâm dữ liệu trên thế giới.

2.2. (TIA) ANSI/TIA-942

Tiêu chuẩn (TIA) ANSI/TIA-942 đưa ra các yêu cầu tối thiểu cho một trong tâm dữ liệu hoặc phòng máy tính với mọi quy mô từ nhỏ đến lớn. Hệ thống tiêu chuẩn được hình thành dựa theo nhiều bộ tiêu chuẩn khác của Hoa Kỳ về đi dây, chống cháy, tiếp địa… tiêu chuẩn được hiệu chỉnh và update liên tục đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường tại thời điểm ban hành, cụ thể:
  • Ngày 12/4/2005: Hệ thống tiêu chuẩn được ban hành lần đầu tiên
  • Ngày 1/3/2014: Phát hành phiên bản TIA-942 Revision A, bao gồm toàn bộ các update trước đó. Đáng lưu ý tại phiên bản này, toàn bộ các level đánh giá cho TTDL được thay đổi từ Tier sang Rated theo thỏa thuận chung với tổ chức Uptime Institute.
  • Ngày 12/7/2017: Phát hành phiên bản TIA-942 Revision B với nhiều thay đổi quan trọng tương ứng với yêu cầu và nền công nghệ hiện tại.
 

     3. Các mức đánh giá TTDL

Hệ thống đánh giá TTDL của Uptime Institute và TIA-942 có nhiều điểm tương đồng từ cách phân biệt cấp độ và các hạng mục chi tiết bên trong (Vì TIA-942 là tiêu chuẩn quốc gia nên bộ tiêu chuẩn của Uptime Institute phải đáp ứng).


 STT                     
Hạng mục Uptime Institute TIA-942-B
1 Phân cấp độ Tier-I Basic Capacity,
Tier-II Redundant Components,
Tier-III Concurrent Maintainable,
Tier-IV Fault Tolerant
Rated 1 Basic
Rated 2 Redundant Components
Rated 3 Concurrent Maintainable
Rated 4 Fault Tolerant
2 Cách đánh giá Kiểm tra, chạy thử để xác nhận hiệu năng và đánh giá Gồm các tiêu chuẩn và hướng dẫn tham chiếu (giống bộ tiêu chuẩn ISO)
3 Các thành phần đánh giá - Hệ thống điện,
- Hệ thống cơ khí,
- Phụ trợ (gồm máy phát điện, hệ thống cấp nhiên liệu, cấp nước, hệ thống quản lý tòa nhà)
- Hệ thống viễn thông.
- Hệ thống điện.
- Kiến trúc hạ tầng.
- Hệ thống cơ khí.
4 Các chứng chỉ Có 3 mức, do Uptime tự đánh giá và cấp chứng chỉ:
- Tier Certification Design Documents (TCDD)
-  Tier Certification Constructed Facility (TCCF)
-  Tier Certification Operational Sustainability (TCOS)
TIA không có chức năng đánh giá, các chứng chỉ xác nhận dựa trên hình thức đánh giá bên thứ 3.
 
Trong đó:
  • Chứng chỉ TCDD về thiết kế (Design) chỉ đánh giá tính phù hợp với tiêu chuẩn dựa trên tài liệu được cung cấp từ bên được đánh giá.
  • Chứng chỉ TCCF về xây dựng (Constructed), đánh giá tính phù hợp với thiết kế đã phê duyệt trước đó, dựa trên việc kiểm thử hệ thống thật.
  • Chứng chỉ TCOS đánh giá tính phù hợp của việc vận hành TTDL dựa trên kiểm tra thực tế và bộ quy trình vận hành.
  • Chứng chỉ về xây dựng TCCF thể hiện mức độ đáp ứng thực tế của TTDL, chứng chỉ về thiết kế TCDD chỉ thể hiện tính đáp ứng về giấy tờ. Và được Uptime lưu ý bằng hình ảnh như dưới đây.

     4. Các tổ chức đánh giá bên thứ 3 đối với (TIA) ANSI/TIA-942-B

Do nhược điểm về tính khách quan trong cách đánh giá của Uptime (tự đưa tiêu chuẩn và tự đánh giá cấp chứng chỉ), đồng thời bộ tiêu chuẩn của Uptime không đánh giá về viễn thông và kiến trúc tòa nhà (trong đó có một số mục rất quan trọng như PCCC và anh ninh bảo mật). Một số công ty độc lập đã tiến hành tổ chức đánh giá bên thứ 3 với bộ tiêu chuẩn (TIA) ANSI/TIA-942-B, gồm EPI, Datwyler… trong đó EPI có được sự tin dùng của rất nhiều công ty và tổ chức trên thế giới.
Một số so sánh về sự khác biệt giữa 02 tổ chức EPI và Uptime như sau:

 
   
   STT          
Hạng mục Uptime Institute EPI - (TIA) ANSI/TIA-942-B
1 Tổ chức công bố Chuẩn riêng do Uptime tự phát hành Tiêu chuẩn quốc gia ANSI Hoa Kỳ
2 Version mới nhất Tier Standard Topology 1/2008 (TIA) ANSI/TIA-942-B 12/7/2017
3 Các hạng mục đánh giá Dựa trên định nghĩa và khái niệm (14 trang) Dựa trên các items cụ thể (134 trang)
4 Các thành phần đánh giá - Hệ thống điện,
- Hệ thống cơ khí,
- Phụ trợ (gồm máy phát điện, hệ thống cấp nhiên liệu, cấp nước, hệ thống quản lý tòa nhà)
- Hệ thống viễn thông.
- Hệ thống điện.
- Kiến trúc hạ tầng.
- Hệ thống cơ khí.
5 Các tiêu chuẩn liên quan N/A TIA 598, TIA 569D, TIA 606-C, TIA 607C…
6 Chứng chỉ Tự cấp (chủ quan) Đánh giá của bên thứ 3 (có tính khách quan)
7 Phân cấp độ Tier-I Basic Capacity – Cơ sở hạ tầng cơ bản
Tier-II Redundant Components – Các thành phần dự phòng năng lực cơ sở hạ tầng TTDL
Tier-III Concurrent Maintainable – Cơ sở hạ tầng TTDL duy trì đồng thời
Tier-IV Fault Tolerant – Cơ sở hạ tầng TTDL chống lỗi
Rated 1 Basic – Cơ bản
Rated 2 Redundant Components – Năng lực dự phòng
Rated 3 Concurrent Maintainable – Năng lực duy trì đồng thời
Rated 4 Fault Tolerant – Khả năng chống lỗi
8 Cách đánh giá Kiểm tra, chạy thử để xác nhận hiệu năng và đánh giá Kiểm tra, chạy thử thực tế, tìm kiếm bằng chứng cho từng items
9 Các chứng chỉ Tier Certification Design Documents (TCDD): Hiệu lực 2 năm Design: Hiệu lực 1 năm, được phép gia hạn
Tier Certification Constructed Facility (TCCF): Hiệu lực đến khi có thay đổi. Construction: Hiệu lực 3 năm
Tier Certification Operational Sustainability (TCOS):
  • Mức Copper: Hiệu lực 1 năm
  • Mức Sliver: Hiệu lực 2 năm
  • Mức Gold: Hiệu lức 3 năm
Bao gồm trong Construction

Mới đây, một nhà cung cấp dịch vụ datacenter của Việt Nam đã chính thức được ghi danh vào bản đồ các trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 Rated 3. Đây là kết quả của sự nỗ lực hết mình để đáp ứng tất cả các yêu cầu khắt khe nhất đến từ tổ chức đánh giá, cấp chứng nhận số một thế giới EPI.
 
Bản đồ các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn ANSI/TIA-942

Tin liên quan

25/01/2024

Deep Web là gì? Có nên truy cập vào Deep Web không?

Trong thời đại CNTT phát triển như hiện nay, Deep Web là gì đang là chủ đề gây tò mò với không ít người dùng. Đây là một phần khác của Internet, không được public rộng rãi và là nơi diễn ra nhiều hoạt động với độ bảo mật thông tin cao.

05/02/2024

Viettel IDC đạt chứng chỉ ANSI/TIA-942-B:2017 Rated 3 Constructed Facilities, trong đó có một hạng mục đạt cấp cao nhất là Rated 4

Viettel IDC là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có hạng mục đạt Rated-4 (hạng mục Viễn thông) của chứng chỉ ANSI/TIA-942-B:2017 Constructed Facilities.

07/01/2024

XSS là gì? Cách kiểm tra và ngăn chặn các đợt tấn công XSS hiệu quả

XSS là gì? XSS (Cross-site Scripting) là một lỗ hổng bảo mật cho phép kẻ tấn công chèn mã độc hại vào các ứng dụng website.

03/01/2024

DNS là gì? Nguyên tắc và cách cấu hình DNS trong hệ thống

DNS là gì? Nguyên lý hoạt động cũng như chức năng DNS ra sao? Hãy cùng Viettel IDC tìm hiểu thông tin chi tiết trong bài viết bên dưới nhé.

23/09/2023

Dịch vụ Cloud Server - Sự lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp startup

Với dịch vụ Cloud Server, doanh nghiệp có thể giảm chi phí hiệu quả, tận dụng tính linh hoạt để mở rộng tài nguyên khi cần, đồng thời đảm bảo độ bảo mật thông tin tối đa.

01/10/2023

Khám phá tiện ích và sự đa dạng của dịch vụ thuê máy chủ ảo tại Viettel IDC

Dịch vụ thuê máy chủ ảo tại Viettel IDC là giải pháp mang đến môi trường linh hoạt cho doanh nghiệp trong quá trình vận hành. Với nền tảng điện toán đám mây chất lượng, doanh nghiệp có thể dễ dàng tùy chỉnh tài nguyên máy chủ theo nhu cầu thực tế, giúp tối ưu hiệu suất làm việc.

05/10/2023

Cloud Computing và các mô hình dịch vụ phổ biến hiện nay

Điện toán đám mây (Cloud Computing) là mô hình công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Giải pháp này cho phép cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức truy cập, sử dụng các tài nguyên máy tính, dịch vụ qua internet thay vì phải xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng riêng.

01/01/2024

Khám phá mô hình bảo mật Zero Trust và mối liên kết cùng trí tuệ nhân tạo AI

Triết lý an ninh mạng Zero Trust đặt ra nguyên tắc không có bất kỳ người dùng nào trong hoặc ngoài hệ thống mạng đủ tin tưởng mà không cần thông qua sự kiểm tra chặt chẽ về danh tính.

02/01/2024

SOCK là gì và cách sử dụng SOCK hiệu quả nhất

Nếu là một Fresher hay dân bán chuyên trong ngành IT, không ít người tò mò về khái niệm SOCK là gì cũng như đang muốn tìm hiểu về một số giao thức trên không gian internet.

21/12/2023

TTDL Hòa Lạc – Viettel IDC gây ấn tượng với “cú đúp xanh” trong năm 2023

Vượt qua các ứng cử viên nặng kí, gây ấn tượng với Ban tổ chức bởi sự chuẩn bị kĩ lưỡng, đầu tư bài bản, tòa nhà Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc - Viettel IDC đã đạt Giải Nhất “Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2023”.

// doi link