Các cấp độ/tiêu chuẩn trong đánh giá Data Center theo chuẩn quốc tế

20/12/2019

Một nhà cung cấp dịch vụ datacenter của Việt Nam đã chính thức được ghi danh vào bản đồ các trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 Rated 3. Vậy các tiêu chuẩn đánh giá Datacenter quốc tế như thế nào?

     1. Data Center là gì ?

Là cơ sở hạ tầng sử dụng để đặt và vận hành các hệ thống máy tính cùng các thiết bị liên quan.

     2. Tiêu chuẩn TTDL

Sự bùng nổ của ngành công nghiệp máy từ những năm 1980, máy tính trở nên phổ biến ở khắp nơi và phát triển ngày càng phức tạp dẫn đến sự ra đời của mô hình máy chủ -máy trạm nhằm tận dụng tài nguyên công nghệ thông tin. TTDL đóng vai trò quan trọng trong việc quản trị và phân bổ nguồn lực về công nghệ thông tin trong các tổ chức và bước đầu phổ biến trên thế giới.
Giai đoạn bùng nổ của bong bóng Dot-Com những năm 1997-2000 yêu cầu các công ty và tổ chức có kết nối Internet nhanh hơn, máy chủ và dịch vụ yêu cầu hoạt động liên tục không có gián đoạn, việc thiết lập các hệ thống như vậy là không khả thi đối với các công ty nhỏ. Do vậy nhiều công ty đã xây dựng các trung tâm dữ liệu siêu lớn để cho các công ty nhỏ thuê lại hạ tầng công nghệ thông tin. Tuy nhiên để vận hành hệ thống lớn như vậy đòi hỏi phải có thiết kế và quy trình hoạt động rất phức tạp.
Hiện nay, với sự gia tăng và phát triển không ngừng của điện toán đám mây, các tổ chức chính phủ và thương mại, đòi hỏi ngày càng khắt khe hơn về tính an toàn, tính bảo mật và tính sẵn sàng của các dịch vụ trung tâm dữ liệu. Các tổ chức chuyên nghiệp đã hình thành và đưa ra hệ thống tiêu chuẩn và các yêu cầu đặc biệt cho việc thiết kế, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu, trong đó điển hình nhất là hệ thống tiêu chuẩn do Hiệp hội công nghiệp viễn thông của Hoa Kỳ ban hành và hệ thống tiêu chuẩn do tổ chức Uptime Institute ban hành. Hai hệ thống tiêu chuẩn này hiện đang được phổ biến trên toàn thế giới và được rất nhiều doanh nghiệp và tổ chức tin dùng.

2.1. Uptime Institute

Uptime Institute là một viện nghiên cứu chuyên nghiệp về trung tâm dữ liệu, giúp các chủ sở hữu trung tâm dữ liệu cải thiện chất lượng hoạt động, nâng cao hiệu xuất và thiết kế và đánh giá các hệ thống trong trung tâm dữ liệu thông qua việc tự cấp chứng chỉ đánh giá sự tuân thủ theo hệ thống tiêu chuẩn của Uptime Institute ban hành.
Uptime Institute là thành viên của Hiệp hội công nghiệp viễn thông Hòa kỳ.
Việc đánh giá cấp độ trung tâm dữ liệu của Uptime Institute bắt nguồn từ một ý tưởng hình thành tại cuối năm 1990 là “Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance” về việc đánh giá và nhận diện tiêu chuẩn các trung tâm dữ liệu trên thế giới.

2.2. (TIA) ANSI/TIA-942

Tiêu chuẩn (TIA) ANSI/TIA-942 đưa ra các yêu cầu tối thiểu cho một trong tâm dữ liệu hoặc phòng máy tính với mọi quy mô từ nhỏ đến lớn. Hệ thống tiêu chuẩn được hình thành dựa theo nhiều bộ tiêu chuẩn khác của Hoa Kỳ về đi dây, chống cháy, tiếp địa… tiêu chuẩn được hiệu chỉnh và update liên tục đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường tại thời điểm ban hành, cụ thể:
  • Ngày 12/4/2005: Hệ thống tiêu chuẩn được ban hành lần đầu tiên
  • Ngày 1/3/2014: Phát hành phiên bản TIA-942 Revision A, bao gồm toàn bộ các update trước đó. Đáng lưu ý tại phiên bản này, toàn bộ các level đánh giá cho TTDL được thay đổi từ Tier sang Rated theo thỏa thuận chung với tổ chức Uptime Institute.
  • Ngày 12/7/2017: Phát hành phiên bản TIA-942 Revision B với nhiều thay đổi quan trọng tương ứng với yêu cầu và nền công nghệ hiện tại.
 

     3. Các mức đánh giá TTDL

Hệ thống đánh giá TTDL của Uptime Institute và TIA-942 có nhiều điểm tương đồng từ cách phân biệt cấp độ và các hạng mục chi tiết bên trong (Vì TIA-942 là tiêu chuẩn quốc gia nên bộ tiêu chuẩn của Uptime Institute phải đáp ứng).


 STT                     
Hạng mục Uptime Institute TIA-942-B
1 Phân cấp độ Tier-I Basic Capacity,
Tier-II Redundant Components,
Tier-III Concurrent Maintainable,
Tier-IV Fault Tolerant
Rated 1 Basic
Rated 2 Redundant Components
Rated 3 Concurrent Maintainable
Rated 4 Fault Tolerant
2 Cách đánh giá Kiểm tra, chạy thử để xác nhận hiệu năng và đánh giá Gồm các tiêu chuẩn và hướng dẫn tham chiếu (giống bộ tiêu chuẩn ISO)
3 Các thành phần đánh giá - Hệ thống điện,
- Hệ thống cơ khí,
- Phụ trợ (gồm máy phát điện, hệ thống cấp nhiên liệu, cấp nước, hệ thống quản lý tòa nhà)
- Hệ thống viễn thông.
- Hệ thống điện.
- Kiến trúc hạ tầng.
- Hệ thống cơ khí.
4 Các chứng chỉ Có 3 mức, do Uptime tự đánh giá và cấp chứng chỉ:
- Tier Certification Design Documents (TCDD)
-  Tier Certification Constructed Facility (TCCF)
-  Tier Certification Operational Sustainability (TCOS)
TIA không có chức năng đánh giá, các chứng chỉ xác nhận dựa trên hình thức đánh giá bên thứ 3.
 
Trong đó:
  • Chứng chỉ TCDD về thiết kế (Design) chỉ đánh giá tính phù hợp với tiêu chuẩn dựa trên tài liệu được cung cấp từ bên được đánh giá.
  • Chứng chỉ TCCF về xây dựng (Constructed), đánh giá tính phù hợp với thiết kế đã phê duyệt trước đó, dựa trên việc kiểm thử hệ thống thật.
  • Chứng chỉ TCOS đánh giá tính phù hợp của việc vận hành TTDL dựa trên kiểm tra thực tế và bộ quy trình vận hành.
  • Chứng chỉ về xây dựng TCCF thể hiện mức độ đáp ứng thực tế của TTDL, chứng chỉ về thiết kế TCDD chỉ thể hiện tính đáp ứng về giấy tờ. Và được Uptime lưu ý bằng hình ảnh như dưới đây.

     4. Các tổ chức đánh giá bên thứ 3 đối với (TIA) ANSI/TIA-942-B

Do nhược điểm về tính khách quan trong cách đánh giá của Uptime (tự đưa tiêu chuẩn và tự đánh giá cấp chứng chỉ), đồng thời bộ tiêu chuẩn của Uptime không đánh giá về viễn thông và kiến trúc tòa nhà (trong đó có một số mục rất quan trọng như PCCC và anh ninh bảo mật). Một số công ty độc lập đã tiến hành tổ chức đánh giá bên thứ 3 với bộ tiêu chuẩn (TIA) ANSI/TIA-942-B, gồm EPI, Datwyler… trong đó EPI có được sự tin dùng của rất nhiều công ty và tổ chức trên thế giới.
Một số so sánh về sự khác biệt giữa 02 tổ chức EPI và Uptime như sau:

 
   
   STT          
Hạng mục Uptime Institute EPI - (TIA) ANSI/TIA-942-B
1 Tổ chức công bố Chuẩn riêng do Uptime tự phát hành Tiêu chuẩn quốc gia ANSI Hoa Kỳ
2 Version mới nhất Tier Standard Topology 1/2008 (TIA) ANSI/TIA-942-B 12/7/2017
3 Các hạng mục đánh giá Dựa trên định nghĩa và khái niệm (14 trang) Dựa trên các items cụ thể (134 trang)
4 Các thành phần đánh giá - Hệ thống điện,
- Hệ thống cơ khí,
- Phụ trợ (gồm máy phát điện, hệ thống cấp nhiên liệu, cấp nước, hệ thống quản lý tòa nhà)
- Hệ thống viễn thông.
- Hệ thống điện.
- Kiến trúc hạ tầng.
- Hệ thống cơ khí.
5 Các tiêu chuẩn liên quan N/A TIA 598, TIA 569D, TIA 606-C, TIA 607C…
6 Chứng chỉ Tự cấp (chủ quan) Đánh giá của bên thứ 3 (có tính khách quan)
7 Phân cấp độ Tier-I Basic Capacity – Cơ sở hạ tầng cơ bản
Tier-II Redundant Components – Các thành phần dự phòng năng lực cơ sở hạ tầng TTDL
Tier-III Concurrent Maintainable – Cơ sở hạ tầng TTDL duy trì đồng thời
Tier-IV Fault Tolerant – Cơ sở hạ tầng TTDL chống lỗi
Rated 1 Basic – Cơ bản
Rated 2 Redundant Components – Năng lực dự phòng
Rated 3 Concurrent Maintainable – Năng lực duy trì đồng thời
Rated 4 Fault Tolerant – Khả năng chống lỗi
8 Cách đánh giá Kiểm tra, chạy thử để xác nhận hiệu năng và đánh giá Kiểm tra, chạy thử thực tế, tìm kiếm bằng chứng cho từng items
9 Các chứng chỉ Tier Certification Design Documents (TCDD): Hiệu lực 2 năm Design: Hiệu lực 1 năm, được phép gia hạn
Tier Certification Constructed Facility (TCCF): Hiệu lực đến khi có thay đổi. Construction: Hiệu lực 3 năm
Tier Certification Operational Sustainability (TCOS):
  • Mức Copper: Hiệu lực 1 năm
  • Mức Sliver: Hiệu lực 2 năm
  • Mức Gold: Hiệu lức 3 năm
Bao gồm trong Construction

Mới đây, một nhà cung cấp dịch vụ datacenter của Việt Nam đã chính thức được ghi danh vào bản đồ các trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 Rated 3. Đây là kết quả của sự nỗ lực hết mình để đáp ứng tất cả các yêu cầu khắt khe nhất đến từ tổ chức đánh giá, cấp chứng nhận số một thế giới EPI.
 
Bản đồ các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn ANSI/TIA-942

Tin liên quan

23/01/2023

Xu hướng Cloud 2023 hàng đầu các doanh nghiệp cần biết

Nhiều doanh nghiệp đang tích cực chạy đua với cuộc đua “số hóa”, để có được khả năng cạnh tranh cao nhất trên thị trường. Vây nên, xu hướng Cloud 2023 là những điều đang được các doanh nghiệp rất quan tâm hiện nay. Trong bài viết này, Viettel IDC sẽ đề cập đến bạn những xu hướng về điện toán đám mây hàng đầu trong năm 2023 chúng ta cần biết nhé, bên cạnh các công nghệ thực tế ảo VR, metaverse.

19/01/2023

Dự báo TOP các xu hướng công nghệ hàng đầu trong năm 2023

​Các xu hướng công nghệ 2023 nổi bật được các chuyên gia dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm tới là trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ chuỗi khối Blockchain, vũ trụ ảo Metaverse. Việc bắt kịp và thích ứng với các công nghệ này sẽ giúp các doanh nghiệp có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trong thị trường khốc liệt sắp tới. Dưới đây, hãy cùng Viettel IDC điểm qua những xu hướng công nghệ 2023 nổi bật nhé!

13/01/2023

2022 - Thời kỳ bùng nổ của Cloud tại Việt Nam

​Công nghệ điện toán đám mây - Computing Cloud năm 2022 đã phát triển và bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ, từ đó ảnh hưởng tới nhiều doanh nghiệp lớn và nhỏ. Dưới đây, chúng ta hãy cùng xem lại các xu hướng Cloud năm 2022 phổ biến nhất với Viettel IDC nhé!

11/10/2022

Những thông tin nhất định phải biết về Ethereum mới phiên bản 2.0

Ethereum 2.0, còn được biết đến là Eth2 hay “Serenity”, là một bản nâng cấp dành cho Ethereum Node, hứa hẹn sẽ cải thiện đáng kể chức năng và trải nghiệm của toàn bộ mạng. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Với việc Ethereum là một trong những loại tiền điện tử phổ biến nhất trên hành tinh, việc tìm hiểu Ethereum 2.0 thực sự là gì và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ lĩnh vực tiền mã hóa vô cùng quan trọng. Ở bài viết này, Viettel IDC sẽ cung cấp cho bạn những thông tin nhất định phải biết về Ethereum phiên bản 2.0 nhé!

13/10/2022

Công nghệ chuỗi khối Blockchain là gì? Cơ chế hoạt động của chuỗi khối Blockchain?

Công nghệ Blockchain (chuỗi khối) đang dần trở thành xu hướng mới trên thị trường đầu tư và công nghệ toàn cầu. Công nghệ này có tiềm năng ứng dụng to lớn trong các ngành từ dịch vụ tài chính, sản xuất và khu vực công cho đến chuỗi cung ứng, giáo dục và năng lượng. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. Chính vì vậy, việc tìm hiểu về Blockchain ngay từ bây giờ là rất cần thiết đối với các bạn trẻ.

14/10/2022

Tìm hiểu kiến thức về Public Chain và Private Chain

Nền tảng blockchain đã phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Các phân loại của blockchain như Private, Public mang những sự khác biệt dẫn đến trải nghiệm người dùng khác nhau và đa dạng hóa sự lựa chọn loại blockchain phù hợp. Hãy cùng CryptoLeakvn tìm hiểu sự khác nhau giữa Public và Private blockchain, cũng như tìm ra lựa chọn tối ưu nhất trong các loại blockchain này thông qua bài viết hôm nay.

05/10/2022

Công nghệ Blockchain là gì? Lợi thế vượt trội khi doanh nghiệp ứng dụng Blockchain

Trong thời gian gần đây, công nghệ Blockchain đã và đang dần trở thành xu hướng trên toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam. Có thể nói, ngành công nghệ này đã mang lại nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp, từ lĩnh vực tài chính, sản xuất cho đến cả giáo dục hoặc năng lượng.

12/10/2022

​Tất tần tật kiến thức quan trọng về hạ tầng Blockchain

Mọi hệ thống phức tạp đều yêu cầu cơ sở hạ tầng thích hợp, hoặc tài nguyên và một khuôn khổ cơ bản để hoạt động. Cũng giống như lưới điện, các trạm phát điện và đường ống bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng cần thiết để cung cấp điện cho một quốc gia. Do đó, các Node, phần mềm và hệ thống dựa trên đám mây hoặc phần cứng được yêu cầu để chạy các mạng Proof of Stake (PoS).

09/10/2022

Tất tần tật từ A - Z về dịch vụ Blockchain

Hiện nay, dịch vụ Blockchain đã phát triển mạnh mẽ và mở ra một xu hướng mới cho nhiều lĩnh vực khác nhau như trong tài chính, điện tử viễn thông, kế toán, logistics,... Vậy, cụ thể thì Blockchain là gì? Chúng có thể mang lại những lợi ích gì cho chúng ta? Hãy cùng Viettel IDC tìm hiểu câu trả lời cho những vấn đề này nhé! Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết giúp bạn.

08/10/2022

Node là gì? Nên thuê Ethereum Node hay Bitcoin Node?

Bạn mới tìm hiểu về Node Blockchain, và đang phân vân không biết nên thuê Ethereum Node hay Bitcoin Note? Cách hoạt động của Node là gì? Trong bài viết này, Viettel IDC sẽ giải đáp các câu hỏi này cho bạn đọc, cùng nhau theo dõi bài viết bên dưới nhé!

// doi link